Annonce

Annonce

Frivilige er ved at plante træer på en mark

Humøret var højt hos de mange frivillige, og trods kulde og tåge tog det kun et par timer at få sat de 1.548 træer og buske i tre plantager. Foto: Skovdyrkerne

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

Midt i november 2021 mødte 70 mennesker fra hele landet op på en mark ved Esbjerg for at plante flere hundrede træer og lære mere om skovlandbrug. Rustet med spader og godt humør tog det godt et par timer at få lavet fem ha skovlandbrug, som kommer til at stå de næste mange år og gøre dét, som et skovlandbrug kan.

Det er et af fire nye skovlandbrug, som projektet ’Robust’ i samarbejde med landmændene etablerer denne vinter. Udover Forum Østergaard laves der også skovlandbrug på Sommerbjerg, Nyborggaard og Ellinglund. I alt godt 12 ha tilplantes med træer og buske i skovlandbrugssystemer, der sammenlagt har et areal på knap 50 ha.

Plantningerne er kulminationen på halvandet års forberedelser, der har spændt over bl.a. en lang design­proces, hvor hver landmand har sparret om arter, funktioner og effekter med en fagligt divers gruppe af sparringspartnere. På den måde har vi forsøgt at finde frem til det optimale systemdesign baseret på landmandens ønsker og muligheder på arealet og i produktionen.

Planlægning af forsøg er en anden del af projektet, som har fyldt meget det seneste år. Hvert areal, hvor der etableres skovlandbrug, er gennemgået med henblik på baselineanalyser af biodiversitet, udbytte og jordfrugtbarhed, og i de kommende år vil vi følge arealerne for at lære mere om, hvordan skovlandbrug påvirker en lang række faktorer der, hvor det etableres.

Meningen med alt det er selvfølgelig at skabe viden om, hvordan skovlandbrug skal strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter.

Samtidig undersøger vi de markedsmæssige potentialer for skovlandbrug, herunder bl.a. om der er behov for yderligere at definere, hvad skovlandbrug er, hvis der skal være aftagere til produkterne.

De fire skovlandbrug er på grund af bedrifternes eksisterende produktion og landmændenes ønsker forskellige i artsvalg og design.

Fælles for dem er, at kulstofbinding og biodiversitet er i højsædet, men derudover er det blandt andet ønsker til produkter fra systemerne, som har været bestemmende.

To af landmændene er mælkeproducenter, og i designet af deres skovlandbrugssystemer har der således været fokus på potentialet for at producere løvhø til fodring samt dyrevelfærdsmæssige aspekter som skygge og læ.

Hos de to planteavlere har omstillingen til den plantebaserede kost spillet en rolle og betydet, at deres skovlandbrug kommer til at producere fødevarer til mennesker, herunder frugt, bær, nødder og sågar mere eksotiske produkter som vin og humle. De kommende år vil give nyttig viden om skovlandbrugets potentialer herhjemme, og en stor del af arbejdet vil cirkle omkring disse fire skovlandbrug.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrlægen skal konstatere, at grisen er en han, før økologen må kastrere

Økologiske svineproducenter må ikke kastrere smågrise selv, medmindre dyrlægen har konstateret, at grisen er en hangris først. Hos Trine Sund Kammersgaard frustrerer reglerne, der koster op mod 85.000 kr. om året i dyrlægeregninger.

16-05-2022 5 minutter Svin,   Dyrevelfærd

Drivgangene er den største udfordring for klovsundheden

Klovsundheden betyder meget for koens velfærd, og ifølge en specialist er det drivgangene, som er den største udfordring for økologerne. Man kan dog gøre meget for at forebygge skader.

14-05-2022 5 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Afgræsning

Adfærdsbehov kan ikke bare avles væk: »Manglende mulighed for at rode er en af risikofaktorerne bag halebid«

Landbrugsdyr har adfærdsbehov, der ligger så dybt i dem, at det ikke kan avles væk. En gris, som går på stald hele livet, vil have en medfødt trang til at rode i jord og bygge rede, og det har den bedst mulighed for under åben himmel.

12-05-2022 8 minutter Dyrevelfærd,   Forskning